Hej och välkommen till min sida!

Jag heter Reza Khelili Dylami och har suttit i riksdagen sedan 2006. Jag är suppleant i arbetsmarknadsutskottet och mina specialfrågor är integration och diskriminering.

Det är viktigt att vi ser de människorna som kommer från andra kulturer och ger dem en chans att komma in i det svenska samhället. Vägen till integration går genom arbete. Att få ett arbete för med sig många positiva effekter. Man får möjlighet att försörja sig själv och bidra till det svenska samhället. På arbetsplatsen skapas personliga kontakter och vänskap som som gör att integrationen går mycket fortare. Därför är det mycket viktigt att invandrare och flyktingar kan komma in på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt.

En annan fråga som jag brinner för är att vi måste förbättra våra kontakter med länderna i Mellanöstern. Jag är själv från Iran och är bekymmrad både över utvecklingen i vissa av länderna i Mellanöstern, men även över de problem som uppkommit i kontakterna mellan dessa länder och Västvärlden. Genom ökad handel och dialog kan vi skapa viktiga kontaktytor som kan skapa ökad förståelse mellan parterna.

2008-01-23

Kontaktuppgifter

Reza Khelili Dylami

Sveriges riksdag
Mynttorget 1
100 12 Stockholm

reza.khelili@riksdagen.se